Посета на Гувернерот на LD 132 Македонија

2015

Посета на Гувернерот на LD132 Македонија, Lion Звонимир Цветаноски, и доделување на Excellence President Award на Lion Ристо Речкоски за 2014-2015 год. Гувернерот му додели негов банер на претседателот Lion Антонио Гавриловски, а на членовите на клубот им подели значки.